Mitt uppdrag:
Språkgranskning samt sättning och montering av inlaga. Utformning, fotografering och sättning av omslag. Framtagning av kompendium samt elektronisk "spikning" av avhandlingen på nätet.

ISBN 91-7267-177-7