Mitt uppdrag:
Formgivning och montering av inlaga. Korrekturläsning samt praktiska arrangemang 
i samband med förläggande och tryckning.

Uppdragsgivare: 
Lotten Bergman

 

 

ISBN 91-973539-1-4